Top

Úsmev je najkrajšou ozdobou ľudskej tváre

Vstupné vyšetrenie

Pri prvej návšteve našej ambulancie absolvujete bezbolestné vstupné vyšetrenie. Ešte pred vstupom do ambulancie vyplníte v čakárni krátky anamnestický dotazník, ktorý obsahuje základné osobné údaje a informácie o Vašom zdravotnom stave…..

Zobraziť viac

Pri prvej návšteve našej ambulancie absolvujete bezbolestné vstupné vyšetrenie. Ešte pred vstupom do ambulancie vyplníte v čakárni krátky anamnestický dotazník, ktorý obsahuje základné osobné údaje a informácie o Vašom zdravotnom stave. S jeho pomocou budeme môcť optimálne určiť postup liečby. Neoddeliteľnou súčasťou vstupného vyšetrenia sú digitálne RTG snímky a to:

Panoramatická – OPG snímka – poskytujúca doktorovi komplexný pohľad na zuby hornej a dolnej čeľuste, okolité kostné štruktúry a dutiny
Záhryzové (Bite-wing) snímky – slúžia na diagnostiku medzizubných kazov a “skrytých kazov” pod starými výplňami

Na konci prehliadky si zhotovíme detailnú fotodokumentáciu Vášho chrupu a na základe vyšetrenia Vám zhotovíme liečebný plán. Našim cieľom je, aby pacient dôkladne rozumel a bol oboznámený so všetkými krokmi plánovaného ošetrenia.

Skryť

Dentálna hygiena a bielenie zubov

Dentálna hygiena je neoddeliteľnou súčasťou stomatologickej liečby. Pravidelné absolvovanie dentálnej hygieny výrazným spôsobom znižuje riziko vzniku zubného kazu a dokáže zabrániť alebo stabilizovať rozvoj ochorení zavesného aparátu zuba (parodontopatie).

Zobraziť viac

Dentálna hygiena je neoddeliteľnou súčasťou stomatologickej liečby. Pravidelné absolvovanie dentálnej hygieny výrazným spôsobom znižuje riziko vzniku zubného kazu a dokáže zabrániť alebo stabilizovať rozvoj ochorení zavesného aparátu zuba (parodontopatie).

Komplexná dentálna hygiena zahŕňa:

 • Odstránenie zubného kameňa pomocou ultrazvuku a ručných nástrojov
 • Odstránenie povlakov a zafarbení pomocou pieskovania – Air-Flow
 • Lokálna fluoridácia zubov
 • Hygienickú inštruktáž – nácvik správnej techniky čistenia zubov
 • Diagnostika zubného kazu a ochorení parodontu

Pacientom odporúčame absolvovať dentálnu hygienu každých 6 mesiacov. V prípade pacientov s diagnostikovaným parodontálnym ochorením každé 3 mesiace.

Viac o dentálnej hygiene

 

V našej praxi využivame nasledovné spôsoby bielenia zubov:

Domáce bielenie zubov (Home-bleaching)
Na základe odtlačkov zubov hornej a dolnej čeluste Vám zhotovíme priehľadné nosiče bieliaceho gélu, ktoré budú presne sedieť na Vaše zuby. Do nosičov si aplikujete doma na niekoľko hodín v priebehu dňa alebo spánku bieliaci gél. Optimálna dĺžka bielenia je od 10-14 dní. Výhodou tejto metódy je používanie nízkych koncentrácií bieliaceho činidla, a tým aj menšie riziko citlivosti zubov a predovšetkým vyššia farebná stálosť v porovnaní s inými postupmi. V priebehu bielenia alebo po ukončení sa môže u niektorých pacientov objaviť zvýšená citlivosť zubov, ktorá je vždy len
dočasná a dá sa zmierniť špeciálnymi gélmi.

Vnútorne bielenie zubov (Walking bleach)
Používame len u zafarbených devitálnych (“mŕtvych”) zubov. Nevyhnutnou podmienkou pre takéto bielenie je kvalitné koreňové ošetrenie. Do korunkovej časti zuba umiestníme bieliace činidlo, ktoré po niekoľkých dňoch vymieňame za nové, pokým nedosiahneme požadovaný farebný efekt.

Viac o bielení zubov

 

Skryť

Záchovná stomatológia

Cieľom záchovnej stomatológie je ošetrenie zubného kazu a rekonštrukcia zuba do pôvodného stavu.

Na rekonštrukciu zubov postihnutých zubným kazom používame výhradne fotokompozitné (biele) výplne.

Zobraziť viac

Cieľom záchovnej stomatológie je ošetrenie zubného kazu a rekonštrukcia zuba do pôvodného stavu.

Na rekonštrukciu zubov postihnutých zubným kazom používame výhradne fotokompozitné (biele) výplne. Kompozitné výplne sú v porovnaní s amalgámovým výplňami vo vzťahu k tvrdým zubným tkanivám viac šetrné a pri dodržaní pracovných postupov rovnako trvácne. Nevyžadujú tak rozsiahly zásah do zuba vŕtaním a vďaka operačnému mikroskopu vieme už pri vŕtaní s presnosťou odstrániť len pokazené tkanivo a zachovať zdravé.

Šetríme tak Váš zub a nahrádzame výplňou len to, čo je skutočne potrebné.

Výsledkom je mimoriadne estetická a trvanlivá biela výplň, ktorá prirodzene nahrádza stratené zubné tkanivo. V prípade, že je defekt zuba už príliš veľký a nie je možné zhotoviť fotokompozitnú výplň priamo, bude nutné zub ošetriť proteticky a zhotoviť náhradu nepriamu (inlay/onlay).

Skryť

Protetika

Ak kvôli kazu alebo úrazu dôjde ku strate celej korunkovej časti zuba, nemusí byť zub ešte ošetrený korunkou. Alternatívou je zhotovenie nepriamých výplni tzv. inlay alebo onlay/overlay. Jedná sa o výplne nahrádzajúce veľkú časť alebo celú chýbajúcu korunku pôvodného zuba…

Zobraziť viac

Inlay/Onlay/Overlay

Ak kvôli kazu alebo úrazu dôjde ku strate celej korunkovej časti zuba, nemusí byť zub ešte ošetrený korunkou. Alternatívou je zhotovenie nepriamých výplni tzv. inlay alebo onlay/overlay. Jedná sa o výplne nahrádzajúce veľkú časť alebo celú chýbajúcu korunku pôvodného zuba. Sú zhotovené v zubnom laboratóriu na modeloch pacientovho chrupu.

Predstavujú najmodernejšiu a zároveň minimálne invazívnu formu rekonštrukcie zuba do pôvodného stavu. Takáto práca je vysoko estetická, šetrí zvyšné zubné tkanivá a cenovo neprevyšuje náklady na zhotovenie štandardnej korunky. Drvivú väčšinu endodonticky ošetrených zubov ošetrujeme nepriamou overlayou, pretože pri ošetrení bežnou plombou hrozí zlomenie a prípadné vytrhnutie zuba. Inlaye a overlaye môžu byť zhotovené buď z kompozitu, alebo z keramiky. Často sa používajú aj ako náhrada starých a rozsiahlych amalgámových výplní.

Keramická / kompozitná fazeta
Pomocou fazety sme schopní korigovať tvar, veľkosť a farbu predných zubov. Fazety predstavujú minimálne invazívny zásah do štruktúry zuba. Zub je brúsený len z prednej strany (0,5mm) a fazeta sa po výrobe nalepí na zub vo forme tenkej škrupinky z keramiky alebo kompozitu.

Korunky
Korunka nahrádza väčšiu stratu zuba stratenú v dôsledku kazu alebo úrazu pri šúčasnom zachovaní vlastného koreňa zubu. Korunky používame v prípadoch, keď už je strata tvrdých zubných tkanív tak rozsiahla, že nie je možné zhotoviť iné protetické riešenie a taktiež v prípadoch, keď už bola na zube korunka zhotovená v minulosti. Po obrúsení zuba a zhotovení odtlačkov sa v ambulancii zhotovia korunky provizórne (dočasné), takže nikdy neodchádzate bez zuba. V druhom sedení sa potom provizórne korunky odstránia a nalepia sa korunky definitívne.

Kovokeramické korunky
Tvorí ju vnútorný kovový plášť, na ktorom je nanesená vonkajšia keramická vrstva (estetická), čím nie je kovová čiapočka viditeľná.

Celokeramické korunky (bezkovové)
Vďaka svojim mimoriadnym estetickým vlastnostiam sú vhodné predovšetkým na rekonštrukcie predných zubov. Oproti kovokeramickým korunkám majú vyššiu priepustnosť svetla a optické vlasnosti podobné prirodzenému zubu, čím spĺňajú všetky nároky na estetické ošetrenie. S rozvojom moderných technológií a vývojom keramických materiálov došlo k využitiu celokeramických koruniek aj do zadných úsekov chrupu.

Mostík
V prípade straty jedného alebo viacerých zubov je jedným z možných protetických zákrokov zhotovenie mostíka. V tomto prípade sa musia obrúsiť zuby ohraničujúce medzeru (chýbajúci zub). Následne po obrúsení sa zhotoví odtlačok zubov, na základe ktorého naši zubní technici zhotovia definitívnu prácu. Po odtlačku Vám na obrúsené zuby zhotovíme provizórny mostík, takže sa Vám nemože stať, že by ste z našej praxe odchádzali bezzubí.

Snímateľná náhrada
Nejjednoduchšou formou snímateľnej náhrady je živicová protéza nahrádzajúca všetky chýbajúce zuby v čeľusti, alebo čiastočne snímateľná náhrada, ktorá nahrádza len niekoľko chýbajúcich zubov.

Tento typ náhrady je do istej miery chúlostivý, pretože často nebýva komfort nesenia takejto náhrady taký ako pri fixnom riešení. Protéza drží len vďaka priľnavosti na ďasná a podnebie, preto pri nedostatku kosti môže zubná protéza slabo držať v ústach, čo je pre niektorých pacientov znepokojujúce. Avšak s rozvojom dentálnej implantológie je v súčasnosti k dispozícii viacero variant ošetrenia. Jednou z možností je celková náhrada všetkých zubov implantátmi v prípade vyhovujúcich kostných podmienok, alebo zavedenie aspoň dvoch implantátov a uchytenie celej snímateľnej protézy pomocou nacvakávacích elementov.

CEREC

Systém CEREC (CAD-CAM) nám umožňuje zhotoviť väčšinu jednoduchých zubných náhrad v jednej návšteve. Pacient tak ušetrí čas a nemusí absolvovať niekoľko návštev u svojho zubného lekára. Vďaka digitálnemu skenovaniu zároveň odpadá potreba zhotovenia odtlačku zubov, čo veľa pacientov určite ocení.

Zobraziť viac

Systém CEREC (CAD-CAM) nám umožňuje zhotoviť väčšinu jednoduchých zubných náhrad v jednej návšteve. Pacient tak ušetrí čas a nemusí absolvovať niekoľko návštev u svojho zubného lekára. Vďaka digitálnemu skenovaniu zároveň odpadá potreba zhotovenia odtlačku zubov, čo veľa pacientov určite ocení.  

POSTUP ZHOTOVENIA  CEREC

 1. Po nabrúsení zuba do požadovaného tvaru zhotovíme pomocou kamery digitálny  sken situácie v ústach. Počítač následne vytvorí 3D model, na ktorom navrhneme novú rekonštrukciu zuba (korunka, onlay, inlay). 
 2. V ďalšom kroku frézovacia jednotka vyhotoví z keramického bloku nami navrhnutú rekonštrukciu.
 3. Po vyfrézovaní sa náhrada odskúša v ústach pacienta, vyleští sa a umiestni do keramickej piecky pre zlepšenie farebných vlastností. 
 4. Posledným krokom je samotné lepenie náhrady, ktorá svojimi estetickými a mechanickými vlastnosťami plnohodnotne nahrádza vlastný zub. 

Celý proces od skenovania až po vyfrézovanie náhrady trvá v priemere 20-30 minút. 

VÝHODY

 • žiadne odtlačky pri malých rekonštrukciách v ústach
 • rýchlosť zhotovenia (v jednej návšteve)  
 • mechanická odolnosť a dlhá životnosť v ústach pacienta
 • prirodzený vzhľad (estetika) 

Skryť

Dentálna implantológia

Implantológia je moderný stomatologický odbor, ktorý do značnej miery ovplyvnil možnosť obnovenia strát zubov. Pomocou zubných implantátov sme schopní nahradiť chýbajúce zuby v akomkoľvek rozsahu od straty jedného zubu, až po kompletnú rekonštrukciu bezzubých úsekov chrupu.

Zobraziť viac

Implantológia je moderný stomatologický odbor, ktorý do značnej miery ovplyvnil možnosť obnovenia strát zubov. Pomocou zubných implantátov sme schopní nahradiť chýbajúce zuby v akomkoľvek rozsahu od straty jedného zubu, až po kompletnú rekonštrukciu bezzubých úsekov chrupu. Implantát sa vyrába vo forme titánového valca tvaru skrutky rozličných veľkostí a priemeru. Zavádza sa priamo do kosti ako náhrada chýbajuceho koreňa. Daný spôsob je pre organizmus najfyziologickejšíi a zároveň najmenej invazívny k susediacim zdravým zubom, ktoré nemusíme konvenčne obrusovať a zhotovovať mostík.

Celý proces implantácie prebieha bezbolestne v lokálnej anestézii, pacient nepociťuje žiadnu ostrú bolesť. Po zhojení implantátu do kosti (2-3 mesiace) môže dôjsť k zaťaženiu implantátu definitívnou protetickou náhradou. V prípade esteticky exponovaných oblastí sa môžu po zavedení implantátu zhotovit dočasné korunky alebo mostíky.

Všeobecne panujú u pacientov obavy z neprijatia implantátu vlastným telom. S výnimkou pacientov s ťazkou cukrovkou, autoimunitným ochorením, tažkých fajčiarov a pacientov podliehajúcich onkoradio/chemo terapiu, sú tieto obavy skutočne zbytočné. Štatistiky uvádzajú celosvetovo úspešnosť implantátov medzi 96-99%, čo samozrejme závisí od použitého typu implantátu, následnej náhrady, ako aj hygienických návykov pacienta. V našej praxi používame kvalitné švajčiarske implantáty značky Straumann.

Skryť

Endodoncia - Ošetrenie koreňových kanálikov

Endodontické ošetrenie je nevyhnutné u zubov, pri ktorých najčastejšie vplyvom hlbokého zubného kazu baktérie preniknú do zubnej drene a spôsobia tak infekciu, alebo odumretie zubu. Táto infekcia sa prejavuje bolesťami rôzneho charakteru a intenzity.

Zobraziť viac

Endodontické ošetrenie je nevyhnutné u zubov, pri ktorých najčastejšie vplyvom hlbokého zubného kazu baktérie preniknú do zubnej drene a spôsobia tak infekciu, alebo odumretie zubu. Táto infekcia sa prejavuje bolesťami rôzneho charakteru a intenzity.

Samotný výkon spočívá v dôkladnom mechanickom a chemickom prečistení koreňových kanálikov a následne v ich hermetickom 3D zaplnení, čím sa zabráni prieniku bakterií do okolitej kosti a vzniku zápalov.

Endodontické ošetrenie patrí časovo, technicky a tým aj finančne medzi najnáročnejšie ošetrenia v zubnom lekárstve. Vďaka operačnému mikroskopu dokážeme kanáliky ošetriť pod výrazným zväčšením a s maximálnou mierou precíznosti. Po endodontickom ošetrení je vo väčšine prípadov nevyhnutné rekonštruovať zub pomocou nepriamych náhrad (onlay/overlay) alebo korunky, pretože pri ošetrení klasickou plombou je zvýšené riziko zlomenia koreňa!

Skryť

Parodontológia

Parodontológia je odvetvie stomatológie, ktoré sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou problémov spojených s podporným aparátom zuba, nazývaným parodont. Príznaky tohto ochorenia môžu zahŕňať krvácanie, opuchnutie a ústup ďasien, obnažené korene zubov, prítomnosť zubného kameňa pod úrovňou ďasien, vytváranie parodontálnych vreckov, pohyblivosť zubov a zápach z úst.

Zobraziť viac

Objednať sa online  Ochrana osobných údajov