Top

Každý zákrok
je prevádzaný
kvalifikovanými dentálnymi odborníkmi

Náš tím

MDDr. Ivan Driapsa

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor zubné lekárstvo

Profesné skúsenosti:
09/2011 – 07/2016 Schill Dental Clinic, Karloveské rameno 8, Bratislava
10/2016 – súčasnosť IVODENT – vlastná zubná prax

Kurzy a školenia:

Člen ITI (International Team for Implantology), 2016
Management of Complications in Implant Dentistry, Dr. Daniel Hess, Knittelfeld, Rakúsko, 2016
Implantáty vo frontálnom a laterálnom úseku, MUDr. Jiří Krug, Ph.D., Bratislava, 2016
Moderní okluze a funkce aneb jak dělat fixní protetiku lépe a přesněji a velké rekonstrukce spolehlivě, MUDr. Zvolánek, Praha, Česká republika, 2016
B.O.P.T. (Biologically oriented preparation technique), Dr. Ignazio Loi, Znojmo, Česká republika, 2016
Dokonalosť v endodoncii, Dr. Clifford J. Ruddle, DDS, FICS, FACD, Bratislava, 2016

Direct restoratives – mastering anterior and posterior challenges, Dr.Markus Lenhard, Mníchov, Nemecko, 2013
Latest trends in CAD/CAM dentistry, Dr.Florian Beuer; ZT Josef Schweiger, Mníchov, Nemecko, 2013
IFED 8th World Congress, Mníchov, Nemecko, 2013
Bonded restorations, Dr.Pascal Magne, PhD., Brno, Česká Republika, 2013

Nové trendy v endodoncii, MUDr. Jiří Nožička, Ostrava, Česká republika, 2012

Competence in Esthetics 2011, Vienna, Rakúsko, 2011
Adhesive techniques in direct and indirecet restaurations, International Center for Dental Education, Ivoclar Vivadent AG,
Schaan, Lichtenstein, 2011

MDDr. Lukáš Pleva

Vzdelanie:
Úspešne ukončil štúdium zubného lekárstva na LF UK v Bratislave. Po absolvovaní štúdia pôsobil ako zubný lekár v spoločnosti Stomalab až do leta 2018, následne pracoval v spoločnosti DentalWhite do leta 2019, kedy sa pridal k nášmu odbornému tímu. Od Februára 2018 začal pracovať v zubnej pohotovostnej ambulancii. Už počas štúdia a odbornej praxe absolvoval množstvo odborných školení, kongresov a praktických workshopov v rámci Slovenska a Českej republiky.

Kurzy a školenia

2014 Október účasť na Dental Summit Praha
2015 Október účasť na Dental Summit Praha
2017 November Endodontické ošetrenie v 21.storočí – odborná prednáška s MUDr. Luděk Peřinka CSc., Bratislava
2018 Január Endodoncia – Odborná prednáška s MUDr. Danielom Černým, Bratislava
2018 Február Rajský plyn v ambulancii zubného lekára – teoreticko-praktický kurz s MUDr. Otom Hložom a Ing. Richardom Chovanom
2018 Apríl Estetika v každodennej praxi – Hotel Mikado Nitra
2018 Jún Praktické prednášky MUDr. Jiřího Nožičku – Totálne a hybridné protézy, Čeľustné vzťahy, Praeprotetická chirurgia, Zvyšovanie skusu, Rekonštrukcia čeľustných vzťahov
2018 September Prednášky do praxe MUDr. Juřího Nožičku 2 – Fixná protetika, Kompozitná inlej/onlej, Metalokeramika, Vysokofrekvenčný prúd
2019 Máj Korunka, Onlay, Overlay – teoreticko – praktický kurz s Dr. Paul Gerloczy, DMD

MDDr. Martin Máša

Vzdelanie:
Štúdium absolvoval na Univerzite Palackého v Olomouci, po absolvovaní začal pôsobiť na tamojšej Klinike Zubního lékařství, na oddelení parodontológie, kde sa špecializuje v tomto obore. V súčasnosti nastúpil na PhD štúdium, v ktorom sa venuje najnovším biologickým prístupom k liečbe parodontitídy (ľudovo tiež paradentózy), odborným prednáškam a publikačnej činnosti. Do našich radov nastúpil na jeseň roku 2019. Zubné lekárstvo vníma komplexne, preto sa vzdeláva aj v protetike, estetickej a záchovnej stomatológii.

Profesné skúsenosti:
08/2019 – súčasnosť- odd.parodontológie, Klinika Zubního lékařství, Fakultní nemocnice Olomouc
10/2019 – súčasnosť- IVODENT, privátna zubná prax
07 – 09/2019 – pohotovostná ambulancia Klinika Petramed, Čadca

Kurzy a školenia:

PhD. Štúdium v klinickom obore Parodontológia, Fakultní nemocnice Olomouc
2020 – Inovatívny endodontický šejping, MDDr.Milan Lehotský, Bratislava
2020 – Nepříjmá kompozitní onlej, MDDr. Jan Vojík, Brno
Pragodent 2019
Dr.Johan Figueira – Hot topics in Esthetic Dentistry 03/2019
Prednáška Invisalign 10/2018
Víme jak na zubní kaz,2018
Dental Summit Praha, 2018
Pražské dentální dny 09/2018
UPDENT 2018 – Kongres zameraný na soft skills v zubnom lekárstve, Olomouc
Fabio Fowler DDS, MBA- Science Based Direct Adhesive Dentistry, 2018
Víme jak na zubní kaz, Olomouc 2017
Prof.Dr.Renato de Toledo- Contemporary technologic resources in Endodontics, 2017
Inspirováno funkcí – Ondřej Adam, 2016

Marcela Bohušová

Simona Vargová

Júlia Valčová

Romana Sejčová