ÚSMEV.
ZUBÁRA SA UŽ NIKDY
NEBUDETE BÁŤ

Každý zákrok je prevádzaný 
kvalifikovanými dentálnymi odborníkmi.

Veronika Miklošiová

Veronika Miklošiová

Marcela Bohúšová

Marcela Bohúšová

Simona Vargová

Simona Vargová

 

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor zubné lekárstvo

Profesné skúsenosti:
09/2011 – 07/2016 Schill Dental Clinic, Karloveské rameno 8, Bratislava
10/2016 – súčasnosť IVODENT – vlastná zubná prax

Kurzy a školenia:

Člen ITI (International Team for Implantology), 2016
Management of Complications in Implant Dentistry, Dr. Daniel Hess, Knittelfeld, Rakúsko, 2016
Implantáty vo frontálnom a laterálnom úseku, MUDr. Jiří Krug, Ph.D., Bratislava, 2016
Moderní okluze a funkce aneb jak dělat fixní protetiku lépe a přesněji a velké rekonstrukce spolehlivě, MUDr. Zvolánek, Praha, Česká republika, 2016
B.O.P.T. (Biologically oriented preparation technique), Dr. Ignazio Loi, Znojmo, Česká republika, 2016
Dokonalosť v endodoncii, Dr. Clifford J. Ruddle, DDS, FICS, FACD, Bratislava, 2016

Direct restoratives – mastering anterior and posterior challenges, Dr.Markus Lenhard, Mníchov, Nemecko, 2013
Latest trends in CAD/CAM dentistry, Dr.Florian Beuer; ZT Josef Schweiger, Mníchov, Nemecko, 2013
IFED 8th World Congress, Mníchov, Nemecko, 2013
Bonded restorations, Dr.Pascal Magne, PhD., Brno, Česká Republika, 2013

Nové trendy v endodoncii, MUDr. Jiří Nožička, Ostrava, Česká republika, 2012

Competence in Esthetics 2011, Vienna, Rakúsko, 2011
Adhesive techniques in direct and indirecet restaurations, International Center for Dental Education, Ivoclar Vivadent AG,
Schaan, Lichtenstein, 2011

Vzdelanie:
Úspešne ukončil štúdium zubného lekárstva na LF UK v Bratislave. Po absolvovaní štúdia pôsobil ako zubný lekár v spoločnosti Stomalab až do leta 2018, následne pracoval v spoločnosti DentalWhite do leta 2019, kedy sa pridal k nášmu odbornému tímu. Od Februára 2018 začal pracovať v zubnej pohotovostnej ambulancii. Už počas štúdia a odbornej praxe absolvoval množstvo odborných školení, kongresov a praktických workshopov v rámci Slovenska a Českej republiky.

Kurzy a školenia

2014 Október účasť na Dental Summit Praha
2015 Október účasť na Dental Summit Praha
2017 November Endodontické ošetrenie v 21.storočí – odborná prednáška s MUDr. Luděk Peřinka CSc., Bratislava
2018 Január Endodoncia – Odborná prednáška s MUDr. Danielom Černým, Bratislava
2018 Február Rajský plyn v ambulancii zubného lekára - teoreticko-praktický kurz s MUDr. Otom Hložom a Ing. Richardom Chovanom
2018 Apríl Estetika v každodennej praxi - Hotel Mikado Nitra
2018 Jún Praktické prednášky MUDr. Jiřího Nožičku - Totálne a hybridné protézy, Čeľustné vzťahy, Praeprotetická chirurgia, Zvyšovanie skusu, Rekonštrukcia čeľustných vzťahov
2018 September Prednášky do praxe MUDr. Juřího Nožičku 2 - Fixná protetika, Kompozitná inlej/onlej, Metalokeramika, Vysokofrekvenčný prúd
2019 Máj Korunka, Onlay, Overlay - teoreticko - praktický kurz s Dr. Paul Gerloczy, DMD